Home > O szkole > Oferta

Oferta

Zajęcia odbywają się w grupach maksimum do sześciorga dzieci. Grupy podzielone są zarówno ze względu na wiek, jak i poziom zaawansowania językowego. Czas trwania zajęć został również uzależniony od wieku:

  • dla dzieci 3-letnich lekcja trwa 30 min.
  • w grupie wiekowej 4-5 lat lekcja trwa 45 min.
  • dla dzieci od 6-ego roku życia i nastolatków – 60 min.
  • zajęcia praktyczno-konwersacyjne z native speaker – 60 min.

Spotkania odbywają się 2 razy w tygodniu w poniedziałki i środy lub we wtorki i czwartki z wyłączeniem weekendów, w czasie których dla dzieci i nastolatków przygotowujemy dodatkowe zajęcia warsztatowe z języka angielskiego.

Dla wygody rodziców przygotowaliśmy też możliwość pozostawienia dziecka w świetlicy pod naszą opieką przed i po lekcji (opcja dostępna w placówkach Burgaska, Fieldorfa i Ełk).

Dzięki opcji świetlicy rodzice mają możliwość efektywnego wykorzystania czasu, podczas pobytu dziecka w szkole.
Jeśli jednak nie skorzystają z tej propozycji, zawsze mogą skrócić sobie oczekiwanie w naszej poczekalni, czytając prasę przy kawie czy herbacie.

Dla starszych dzieci (od 10-ego roku życia) i nastolatków przygotowaliśmy specjalną propozycję w ramach projektu Teen English , który powstał właśnie z myślą o  ich potrzebach i fascynacjach. Obejmuje ona nie tylko zajęcia kursowe, ale również warsztaty tematyczne, gramatyczne, kulturowe i przygotowanie do egzaminów: szóstoklasisty, gimnazjalnego i maturalnego, a także do testów kompetencji językowych.

W ramach projektu Teen English proponujemy również dodatkowe zajęcia konwersacyjne wyłącznie z native speakers, na których gimnastykujemy język i głowę w specjalnych grach symulacyjnych typu English in Situations.

W szkole przeprowadzane są również międzynarodowe egzaminy PTE Young Learners , które pozwalają na pierwszą obiektywną ocenę znajomości języka angielskiego na drodze do zdobycia wyższych certyfikatów wymaganych w przyszłości.

Placówkom oświatowym, takim jak szkoły i przedszkola proponujemy pełną opiekę pedagogiczno-dydaktyczną w zakresie języka angielskiego i zapraszamy do współpracy .