Home > Współpraca > Oferta szkoleniowa

Oferta szkoleniowa

Kursy językowe i egzaminy dla wychowawców przedszkolnych

Proponowany przez nas kurs języka angielskiego skierowany jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego w myśl nowego rozporządzenia MEN z dnia 26 maja 2014 roku, rozszerzającego dotychczas obowiązującą podstawę programową o nowy obszar „Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym”.

W praktyce oznacza to wprowadzenie obowiązkowej, bezpłatnej nauki języków nowożytnych w przedszkolach. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2014 i zgodnie z par. 2, ust. 2 w/w Rozporządzenia zmieniona podstawa programowa będzie stosowana:

  • od dnia 1 września 2014 roku – fakultatywnie do wszystkich lub niektórych oddziałów w przedszkolu lub dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w innej formie, na podstawie decyzji Dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej, w zależności od możliwości organizacyjnych placówki;
  • od dnia 1 września 2015 roku – obligatoryjnie do wszystkich dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub korzystających z wychowania przedszkolnego w innej formie, czyli do grup 5-latków;
  • od dnia 1 września 2017 roku – obligatoryjnie do wszystkich oddziałów w przedszkolu lub dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w innej formie.

W związku z powyższym, nauczyciele wychowania przedszkolnego, żeby zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, powinni do dnia 1 września 2015 roku uzupełnić swoje kwalifikacji z zakresu znajomości języka obcego nowożytnego i udokumentować to za pomocą zewnętrznego certyfikatu językowego.

Nasza oferta pozwala spełnić wszystkie powyższe wymogi, poprzez:

  • Intensywny kurs języka angielskiego do poziomu B2, 90 godzin lekcyjnych, 15 spotkań 30 dodatkowych godzin zajęć on-line, w sumie 120 h!
  • Przygotowanie podczas kursu do międzynarodowego egzaminu PTE General Level 3 (B2), którego certyfikat uprawnia BEZTERMINOWO do nauczania języka angielskiego w placówkach przedszkolnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Możliwość przeprowadzenia egzaminu PTE General Level 3 w naszymlicencjonowanym ośrodku
  • Zajęcia w soboty, w blokach po 6 godzin lekcyjnych,
  • Wszystkie materiały dydaktyczne i podręczniki w cenie kursu
  • Blok warsztatów związany z praktycznym nauczaniem języków obcych dzieci w wieku przedszkolnym,

Kontakt

W celu zapisu lub zasięgnięcia bliższych informacji prosimy o kontakt:

E-mail:
m.pruszynska@juniorenglish.pl – Mokotów
k.chrostowska@juniorenglish.pl – Gocław
Mobile: 505 025 001 Piotr Pruszyński