Home > O szkole > Egzaminy PTE

Egzaminy PTE

Egzaminy PTE Young Learners    

Od  jesieni 2007 roku „Junior English School” jest autoryzowanym centrum egzaminacyjnym Pearson Test of English (PTE) przeprowadzającym międzynarodowe egzaminy dla dzieci PTE Young Learners oraz młodzieży i dorosłych PTE General.

Są to prestiżowe, niezależne egzaminy sprawdzające znajomość języka angielskiego, a ich zdanie procentuje otrzymaniem międzynarodowego certyfikatu Pearson Edexcel – potentata na rynku brytyjskim w dziedzinie nowoczesnej edukacji i gwaranta jakości.

Odbywają się one dwa razy do roku – na jesieni i wiosną,  na czterech poziomach zaawansowania dla dzieci i 5 poziomach zaawansowania dla młodzieży i dorosłych:

 • Firstwords – po około 165 godzinach zegarowych przy nauce od podstaw (kurs roczny liczy 72 h), polecany od 8-go roku życia z uwagi na wymóg sprawnego czytania i podstaw pisania. Jest to egzamin motywujący do dalszej nauki i pokazujący dzieciom jak wiele już osiągnęły. To pierwszy krok do zrozumienia, że potrafią komunikować się w języku angielskim.
 • Springboard (pre A1) – po kolejnych 85 h, egzamin ten wymaga nie tylko umiejętności sprawnego czytania, ale również swobodnego formułowania pełnych pytań i odpowiedzi w języku angielskim w mowie i piśmie, a także zdolności samodzielnego budowania dłuższej wypowiedzi na zadany temat.
 • Quickmarch (A1) – po następnych 85 h, sprawdza znajomość gramatyki, pisania i czytania w języku angielskim.
 • Breakthrough (A2) – wymaga kolejnych 85 h i jest najbardziej wymagającym ze wszystkich egzaminów. Zakłada sprawne posługiwanie się językiem angielskim na wszystkich poziomach, w tym również umiejętność pisania listów i wypracowań na zadany temat.

Egzaminy PTE Young Learners  sprawdzają wiedzę na poziomach od pre-A1 do A2, a General od A1 do C2 według Europejskiej Skali Biegłości Językowej.

PTE General levels 1-5

Sprawdzają kompleksowo wiedzę z zakresu języka, a otrzymane certyfikaty są szeroko uznawane na całym świecie. Egzamin PTE General level 3 ma w Polsce status egzaminu państwowego oraz jako jedyny, upoważnia w naszym kraju do nauczania języka angielskiego w przedszkolach.

 • PTE General level 1 – potwierdza znajomość języka na poziomie A2
 • PTE General level 2 – poziom B1
 • PTE General level 3 – poziom B2 Intermediate (status egzaminu państwowego)
 • PTE General level 4 – poziom C1 Advanced
 • PTE General level 5 – poziom C2 Profficiency

Oczywiście w przypadku egzaminów typu General, oprócz wiedzy z zakresu języka angielskiego potrzebna jest również podstawowa wiedza o świecie i dziedzinach związanych nieodłącznie z dorosłością. Dlatego proponujemy je dopiero nastolatkom i młodzieży.

Junior English School to nie tylko centrum egzaminacyjne. Pracujemy również aktywnie z Pearsonem nad materiałami edukacyjnymi przygotowującymi do egzaminów oraz nad zasadami egzaminowania i systemami oceniania.

A oto nasze wyniki:

 • Sesja 2008 w „Junior English School” zakończyła się pełnym sukcesem – wszyscy nasi podopieczni, którzy przystąpili do czerwcowej sesji międzynarodowych egzaminówPTE Young Learners (dawniej LTEfC), zaliczyli egzamin z notą pozytywną.
  Co więcej, w tym 72% zdających otrzymało najwyższą ocenę “A”(“passed with distinction” – “zdane wzorowo”), a pozostałe 28%  – ocenę “B” (“passed with merit” – “zdane z wyróżnieniem”). W naszej szkole nie zanotowaliśmy not “C” (“passed” – “zaliczone”).
 • W sesji 2009 zanotowaliśmy jeszcze wyższe wyniki – 95% zdających dzieci otrzymało najwyższą notę A, a 5% – B.
 • W roku 2010 ponownie pełen sukces – zaledwie jeden wynik B, a reszta – A. Jesteśmy bardzo dumni z naszych podopiecznych 🙂 i serdecznie im gratulujemy!
 • Sesja 2011 również zakończona znakomicie! 90% najwyższych ocen “pass with distinction”. Duma nas rozpiera!
 • W roku 2012 przeprowadziliśmy też pierwsze egzaminy na poziomie B2 – PTE General Level 3. Wszyscy nasi uczniowie zdali 🙂 Najmłodszy miał 14 lat!
 • Rok 2013 przyniósł nam rekordową liczbę uczniów i wspaniały wynik 89% not A! Jak zawsze wszyscy nasi uczniowie i kursanci zaliczyli egzamin pozytywnie. Po raz pierwszy egzaminowaliśmy też przedszkolaki na poziomie Firstwords w jednym z przedszkoli językowych objętych naszą opieką językową. Był to absolutny precedens w skali światowej. Co więcej, wszystkie maluszki zdały!
 • Sesja 2014 – ponownie udział wzięły przedszkolaki. Udało nam się wywalczyć w Edexcel przyjaźniejszą formę egzaminów na poziomie Firstwords i Springboard (zmiany dotyczyły części Listening oraz formalnych kwestii dotyczących poleceń). 82 % ocen to A – nota wzorowa, pozostałe to B –  wyróżnienie. Oczywiście wszyscy zdali i not C nie było 🙂
 • Sesja 2015, 2016 i 2017 – znowu triumf not A! Ogromnym sukcesem był egzamin Quickmarch 2015, gdzie WSZYSCY uczestnicy uzyskali wynik powyżej 90%. Z kolei rok 2016 i 2017 to triumf młodzieży. Do egzaminów PTE General podeszło wyjątkowo dużo kandydatów i wszyscy uzyskali bardzo wysokie noty.

Nasi uczniowie oraz placówki są również rokrocznie, od 2013 roku, gdy wyróżnienia te zaczęły być przyznawane, nagradzane na specjalnej ceremonii w Ambasadzie Brytyjskiej prestiżowym “Medallion of Excellence” za znakomite efekty w nauczaniu i najlepsze w Polsce wyniki naszych kandydatów. Otrzymaliśmy również nagrodę za najprężniej działające centrum egzaminacyjne oraz za największą liczbę przetestowanych dzieciaczków. Jesteśmy bardzo dumni, gratulujemy gorąco naszym laureatom i nie zamierzamy poprzestać na dotychczasowych sukcesach!