Home > O szkole > Metodyka

Metodyka

KIEDY ZACZĄĆ?

Dzieci, szczególnie te najmłodsze, charakteryzują się znakomitą pamięcią, łatwością powtarzania ze słuchu i potrafią zrozumieć sens zdania, nie znając dokładnego znaczenia każdego ze słów – z kontekstu.

Dzieje się tak, ponieważ przyswajają język obcy nie angażując w ten proces języka ojczystego, a równocześnie chłoną język obcy tak jak język ojczysty – naturalnie, bez procesu bezpośredniego przekładu, którym jesteśmy często obciążeni my – dorośli.

Co więcej, jest to etap dzieciństwa nastawiony na łapczywe zdobywanie wiedzy językowej, ponieważ pomaga ona dzieciom łatwiej komunikować swoje potrzeby. Asymilują nowe słowa i zwroty właściwie bez wysiłku, dostrzegając równocześnie korzyści płynące z wzajemnego porozumiewania się. Proces ten nie jest zastrzeżony wyłącznie dla nauki języka ojczystego. Mechanizm ten z powodzeniem można wykorzystać przy poznawaniu języka obcego.

To, w połączeniu z ciekawością świata i chęcią do poszerzania swojej wiedzy o nim, charakterystyczną dla dzieci, umożliwia im perfekcyjne opanowanie języka angielskiego.
Wczesne dzieciństwo jest to więc idealny moment, by tę naukę rozpocząć.

JUNIOR ENGLISH 3-6 LAT

Drugim, oprócz wieku, istotnym czynnikiem w procesie przyswajania języka angielskiego jest metodyka prowadzenia zajęć. W naszej szkole wykorzystujemy kilka różnych metod pracy z dziećmi, ponieważ chcemy utrzymać je w pełnej aktywności i ochronić przed nudą, która jest największym wrogiem efektywnego procesu nauczania. Zajęcie prowadzone są wyłącznie w języku angielskim, bo tylko w ten sposób możemy uniknąć bariery językowej.

Kładziemy nacisk na naturalne przyswajanie języka angielskiego podczas zabawy z zastosowaniem metody Total Physical Response, dzięki której dzieci uczą się poprzez bezpośrednie działanie i aktywność fizyczną, kodując język instynktownie, dzięki fizycznym reakcjom, a nie mechanicznemu powtarzaniu zwrotów. Jest to mechanizm, który towarzyszy dzieciom przy nauce języka ojczystego, a my wykorzystujemy go do nauki języka obcego.

Spotkanie z językiem angielskim ma być przede wszystkim przyjemnością, a zarazem przynosić rozwój sprawności językowych (osłuchanie, rozumienie, zdobycie poprawnej wymowy i akcentu, umiejętność formułowania pytań i odpowiedzi).

Proponowane przez nas formy gier i zabaw wpływają również na kształtowanie inteligencji emocjonalnej i interpersonalnej, uczą dzieci współpracy, podejmowania decyzji, szacunku i pomagania innym. Zajęcia plastyczne rozwijają zdolności manualne i rozbudzają poczucie estetyki, a gry ruchowe i muzyczne wyrabiają muzykalność, poczucie rytmu i wpływają pozytywnie na ogólny rozwój psychofizyczny.

Dzieci śpiewają z nami piosenki, uczą się wierszyków, odgrywają scenki, rysują, wycinają, wyklejają, ucząc się przy tym słów i zwrotów znanych im z otoczenia, bądź dziecięcego świata. Kładziemy od początku nacisk na posługiwanie się pełnymi zwrotami.
Starsze dzieci (od 6-go roku życia) uczą się również czytać (czytanie globalne) i pisać w języku angielskim.

JUNIOR ENGLISH 7-10 LAT

Starsze dzieci pogłębiają z nami swoją wiedzę zarówno o sprawności językowe czynne jak i bierne. Niemniej nacisk kładziemy przede wszystkim na mówienie i rozumienie, czyli na czynne aspekty języka.
Oczywiście, dla dzieci w tym wieku, nadal istotny jest czynnik zabawy językiem, tyle że coraz częściej są to gry językowe, kalambury i elementy dramy obok zabaw ruchowych czy plastycznych. Nadal obowiązuje zasada “100% angielskiego w angielskim” 🙂

Dzieci aktywizowane są również przez szereg dodatkowych zajęć warsztatowych oraz konkursów pogłębiających przez zabawę ich zainteresowania lub oscylujących wokół sezonowych, bliskich im wydarzeń takich jak np.: Boże Narodzenie, konkurs wiedzy sportowej, konkurs czytania.

TEEN ENGLISH SCHOOL 11-18 LAT

Specjalnie z myślą o nastolatkach stworzyliśmy specjalny projekt Teen English School, którego celem jest ukazanie naszym uczniom korzyści płynących ze znajomości języka i udowodnienie im, że poznawanie angielskiego nie musi być żmudną nauką, ale przyjemnością.

Specyfika nauczania nastolatków koncentruje się przede wszystkim wokół przełamania ich ogólnej niechęci do słowa „nauka”. Z tego powodu wplatamy w nauczanie angielskiego elementy bliskie ich zainteresowaniom, takie jak muzyka, sport, film, przyjaciele, podróże, marzenia na przyszłość, pasje itp. Te elementy w połączeniu z zajęciami prowadzonymi wyłącznie w języku angielskim przynoszą efekty w postaci zainteresowania językiem angielskim i chęcią jego zgłębiania.

Dodatkowo pokazujemy im nietypowe metody nauki języka obcego, które pomagają w poznawaniu nowego słownictwa i zwrotów, ułatwiają rozumienie czy poprawiają wymowę. Ponieważ opierają się zawsze na zabawie, przynoszą wymierne efekty w postaci chętnego udziału w zajęciach i aktywnego przygotowywania się do nich.

Tym bardziej, że system pracy w naszej szkole nie ogranicza się do realizacji wyłącznie materiału kursowego z wybranych podręczników, ale zakłada także pracę z angielskim podczas specjalnie przygotowanych warsztatów nawiązujących do tematów bliskich dzieciom i młodzieży. Mogą to również być zajęcia przybliżające dzieciom kulturę anglosaską, np.: Pancake Day, Australia Day itp.

Ponadto szkoła przygotowuje dzieci do międzynarodowych egzaminów PTE Young Learners i General   przeprowadzanych na terenie naszych placówek pod egidą wydawnictwa Pearson Education oraz PET, KET i FCE – znanych wszystkim egzaminów Cambridge.