Uczymy się razem!

1. Wybieramy z książki z całego przerobionego materiału kilka rzeczy przedstawionych na obrazkach np.: 10 blue ball, a girl in a pink skirt, 4 big rubbers… Oddajemy dziecku książkę i prosimy o znalezienie wybranych rzeczy. Jeżeli w zabawie uczestniczy więcej niż 2 osoby i mamy więcej książek wyszukiwanie może odbywać się w formie zawodów – kto szybciej znajdzie wymienione przedmioty. Po kilku powtórzeniach zamiana rolami.

2. Wybieramy w książce obrazek (najlepiej duży z wieloma szczegółami), zadajemy dziecku zagadki dot. obrazka np.: It is big and blue but it isn’t a car. What is it?

3. Ten sam obrazek można również wykorzystać do zabawy w prawdę i fałsz – Mówimy prawdziwe i fałszywe zdania dotyczące przedmiotów na obrazku np. The sun is green, There are 3 girls in the picture… Dziecko może odpowiadać yes/no lub np. klaskać przy zdaniu prawdziwym a skakać przy zdaniu fałszywym.

4. Pokazywanie poznanych słów za pomocą gestów – rodzic pokazuje, dziecko zgaduje – po kilku powtórzeniach zamieniamy się rolami.

5. Dziecko maluje na dużej kartce kilka przedmiotów, kolorów, cyfr, których angielskie nazwy będziemy powtarzać. Rysunki powinny być duże i wyraźne w pewnych odstępach od siebie. Kładziemy gotową planszę na podłodze i celujemy na zmianę z dzieckiem pudełkiem lub klockiem w przedmioty przedstawione na planszy wymieniając ich nazwy po angielsku lub tworząc zdania np.: This is my house, number seven is orange…

6. Dziecko projektuje na dużej kartce grę planszową – w każdym polu obrazek, kolor lub cyfra. Rzucamy na przemian kostką – liczymy po angielsku, wymieniamy angielską nazwę przedmiotu, na którym się zatrzymujemy.

7. Przygotowujemy nieprzezroczystą torbę, wkładamy do niej kilka przedmiotów, których nazwy chcemy powtórzyć np.: kredka, lalka, miś, książka… Dziecko losuje z zawiązanymi chustką oczami przedmioty i wymienia i podaje ich nazwy. Po kilku powtórzeniach zamiana rolami i zmiana przedmiotów.

8. Kładziemy na podłodze kilka przedmiotów lub obrazków ze słówkami, które chcemy utrwalić. Siadamy z dzieckiem na podłodze i toczymy do siebie piłkę mówiąc: Give me a rubber, please. Dziecko podaje przedmiot – Here. Bierzemy, odpowiadamy – thank you. Zamiana rolami.

9. Dziecko maluje na kartce po 3, 5 przedmiotów w wymienionym przez rodzica kolorze, których angielskie nazwy były przerabiane na zajęciach np.: Yellow – book, sun, lemon, duck, flower itp..

10. Starsze dzieci mogą projektować dla rodziców krzyżówki, układać słowa z rozsypanych literek, wypisywać lub wymieniać po 3,5 słów zaczynających się na wskazaną literę.