Home > O szkole > Metodyka

Metodyka

KIEDY ZACZĄĆ?

Dzieci, szczególnie te najmłodsze, charakteryzują się znakomitą pamięcią, łatwością powtarzania ze słuchu i potrafią zrozumieć sens zdania, nie znając dokładnego znaczenia każdego ze słów – z kontekstu.

Dzieje się tak, ponieważ przyswajają język obcy nie angażując w ten proces języka ojczystego, a równocześnie chłoną język obcy tak jak język ojczysty – naturalnie, bez procesu bezpośredniego przekładu, którym jesteśmy często obciążeni my – dorośli.

Co więcej, jest to etap dzieciństwa nastawiony na łapczywe zdobywanie wiedzy językowej, ponieważ pomaga ona dzieciom łatwiej komunikować swoje potrzeby. Asymilują nowe słowa i zwroty właściwie bez wysiłku, dostrzegając równocześnie korzyści płynące z wzajemnego porozumiewania się. Proces ten nie jest zastrzeżony wyłącznie dla nauki języka ojczystego. Mechanizm ten z powodzeniem można wykorzystać przy poznawaniu języka obcego.

To, w połączeniu z ciekawością świata i chęcią do poszerzania swojej wiedzy o nim, charakterystyczną dla dzieci, umożliwia im perfekcyjne opanowanie języka angielskiego.
Wczesne dzieciństwo jest to więc idealny moment, by tę naukę rozpocząć.

JUNIOR ENGLISH 3-6 LAT

Drugim, oprócz wieku, istotnym czynnikiem w procesie przyswajania języka angielskiego jest metodyka prowadzenia zajęć. W naszej szkole wykorzystujemy kilka różnych metod pracy z dziećmi, ponieważ chcemy utrzymać je w pełnej aktywności i ochronić przed nudą, która jest największym wrogiem efektywnego procesu nauczania. Zajęcie prowadzone są wyłącznie w języku angielskim, bo tylko w ten sposób możemy uniknąć bariery językowej.

Kładziemy nacisk na naturalne przyswajanie języka angielskiego podczas zabawy z zastosowaniem metody Total Physical Response, dzięki której dzieci uczą się poprzez bezpośrednie działanie i aktywność fizyczną, kodując język instynktownie, dzięki fizycznym reakcjom, a nie mechanicznemu powtarzaniu zwrotów. Jest to mechanizm, który towarzyszy dzieciom przy nauce języka ojczystego, a my wykorzystujemy go do nauki języka obcego.

Spotkanie z językiem angielskim ma być przede wszystkim przyjemnością, a zarazem przynosić rozwój sprawności językowych (osłuchanie, rozumienie, zdobycie poprawnej wymowy i akcentu, umiejętność formułowania pytań i odpowiedzi).

Proponowane przez nas formy gier i zabaw wpływają również na kształtowanie inteligencji emocjonalnej i interpersonalnej, uczą dzieci współpracy, podejmowania decyzji, szacunku i pomagania innym. Zajęcia plastyczne rozwijają zdolności manualne i rozbudzają poczucie estetyki, a gry ruchowe i muzyczne wyrabiają muzykalność, poczucie rytmu i wpływają pozytywnie na ogólny rozwój psychofizyczny.

Dzieci śpiewają z nami piosenki, uczą się wierszyków, odgrywają scenki, rysują, wycinają, wyklejają, ucząc się przy tym słów i zwrotów znanych im z otoczenia, bądź dziecięcego świata. Kładziemy od początku nacisk na posługiwanie się pełnymi zwrotami.
Starsze dzieci (od 6-go roku życia) uczą się również czytać (czytanie globalne) i pisać w języku angielskim.

JUNIOR ENGLISH 7-10 LAT

Starsze dzieci pogłębiają z nami swoją wiedzę zarówno o sprawności językowe czynne jak i bierne. Niemniej nacisk kładziemy przede wszystkim na mówienie i rozumienie, czyli na czynne aspekty języka. Pomaga w tym system dualny, czyli prowadzenie zajęć wymiennie przez dwóch lektorów, z których jeden jest native speaker’em nie znającym języka polskiego.
Oczywiście, dla dzieci w tym wieku, nadal istotny jest czynnik zabawy językiem, tyle że coraz częściej są to gry językowe, kalambury i elementy dramy obok zabaw ruchowych czy plastycznych.

Dzieci aktywizowane są również przez szereg dodatkowych zajęć warsztatowych oraz konkursów pogłębiających przez zabawę ich zainteresowania lub oscylujących wokół sezonowych, bliskich im wydarzeń takich jak np.: Boże Narodzenie, konkurs wiedzy sportowej, konkurs czytania.

TEEN ENGLISH SCHOOL

Specjalnie z myślą o nastolatkach stworzyliśmy specjalny projekt Teen English School, którego celem jest ukazanie naszym uczniom korzyści płynących ze znajomości języka i udowodnienie im, że poznawanie angielskiego nie musi być żmudną nauką, ale przyjemnością.

Specyfika nauczania nastolatków koncentruje się przede wszystkim wokół przełamania ich ogólnej niechęci do słowa „nauka”. Z tego powodu wplatamy w nauczanie angielskiego elementy bliskie ich zainteresowaniom, takie jak muzyka, sport, film, przyjaciele, podróże, marzenia na przyszłość, pasje itp. Te elementy w połączeniu z zajęciami prowadzonymi wyłącznie w języku angielskim przynoszą efekty w postaci zainteresowania językiem angielskim i chęcią jego zgłębiania.

Dodatkowo pokazujemy im nietypowe metody nauki języka obcego, które pomagają w poznawaniu nowego słownictwa i zwrotów, ułatwiają rozumienie czy poprawiają wymowę. Ponieważ opierają się zawsze na zabawie, przynoszą wymierne efekty w postaci chętnego udziału w zajęciach i aktywnego przygotowywania się do nich.

Tym bardziej, że system pracy w naszej szkole nie ogranicza się do realizacji wyłącznie materiału kursowego z wybranych podręczników, ale zakłada także pracę z angielskim podczas specjalnie przygotowanych warsztatów nawiązujących do tematów bliskich dzieciom i młodzieży. Mogą to również być zajęcia przybliżające dzieciom kulturę anglosaską, np.: Pancake Day, Australia Day itp.

Ponadto szkoła przygotowuje dzieci do międzynarodowych egzaminów PTE Young Learners i General, przeprowadzanych na terenie naszych placówek pod egidą wydawnictwa Pearson Education.