Warning: A non-numeric value encountered in /home/jenglish/ftp/instalator/wordpress-senior/wp-content/themes/urbanmag-v1-02/include/gdlr-admin-option.php on line 10

Warning: A non-numeric value encountered in /home/jenglish/ftp/instalator/wordpress-senior/wp-content/themes/urbanmag-v1-02/include/gdlr-admin-option.php on line 10
Oferta – Junior English School
Home > O szkole > Oferta

Oferta

Co proponujemy?

 • Grupy do MAKSIMUM 6-rga dzieci, bo tylko takie, w naszym przekonaniu, pozwalają na efektywne i zindywidualizowane podejście do nauki.
 • Zajęcia zróżnicowane pod względem formy i dynamiki, co aktywizuje naszych uczniów, wyzwala ciekawość i daje mnóstwo radości i zabawy. To filary dobrego przyswajania wiedzy.
 • Nowoczesne i przytulne sale lekcyjne, wyposażone w ogromne tablice multimedialne, urządzone kolorowo i komfortowo. Wierzymy, że przyjazne otoczenie, inne niż na co dzień w szkole, pomaga w nauce.
 • Podział na grupy pod względem zaawansowania językowego i wieku. My nie mieszamy w jednej grupie dzieci z różnych roczników, bo wymagają przecież różnych metod nauczania!
 • Czas zajęć również dopasowany do wieku i maksymalnego możliwego czasu koncentracji naszych podopiecznych, tak by w pełni skorzystali z benefitów małej grupy, a równocześnie nie wychodzili z zajęć przeciążeni:
  • dla dzieci 3-letnich lekcja trwa 30 min.
  • w grupach wiekowych 4 i 5 latków lekcja trwa 45 min.
  • dla  wszystkich dzieci od 6-ego roku życia i młodzieży – 60 min.
  • zajęcia praktyczno-konwersacyjne z native speaker – 60 min.
 • Spotkania 2 razy w tygodniu do wyboru w poniedziałki i środy lub we wtorki i czwartki z wyłączeniem piątków i weekendów, w czasie których dla uczniów przygotowujemy dodatkowe zajęcia warsztatowe po angielsku, konwersacyjne oraz egzaminacyjne.
 • Zajęcia prowadzone całkowicie w języku angielskim, bo wierzymy, że „total immersion” jest najlepszym środkiem do celu.
 • Pełen monitoring postępów, testy semestralne, wgląd do realizowanego materiału i zadawanych prac domowych oraz kontakt z metodykiem, bo wiemy, że tylko pełna współpraca na linii dom-szkoła przynosi efekty.
 • Obozy tematyczno-językowe zarówno w kraju jak i w Wielkiej Brytanii w pięknych i sprawdzonych ośrodkach, gdzie wszystko od good morning po goodnight odbywa się po angielsku.

Ponadto dla Państwa wygody przygotowaliśmy możliwość pozostawienia dziecka w świetlicy pod naszą opieką przed i po lekcji (opcja dostępna w placówkach Burgaska, Fieldorfa i Ełk).

Dzięki opcji świetlicy rodzice mają możliwość efektywnego wykorzystania czasu, podczas pobytu dziecka w szkole. Jeśli jednak nie skorzystają z tej propozycji, zawsze mogą skrócić sobie oczekiwanie w naszej poczekalni, czytając prasę przy kawie czy herbacie.

Dla dzieci od 10-ego roku życia i nastolatków mamy specjalną propozycję w ramach projektu Teen English , który powstał właśnie z myślą o  ich potrzebach i fascynacjach. Obejmuje ona nie tylko zajęcia kursowe, ale również warsztaty tematyczne, gramatyczne, kulturowe i przygotowanie do egzaminów: ósmoklasisty i maturalnego, a także do testów kompetencji językowych oraz egzaminów międzynarodowych.

W ramach projektu Teen English proponujemy również dodatkowe zajęcia konwersacyjne wyłącznie z native speakers, na których gimnastykujemy język i głowę w specjalnych grach symulacyjnych typu English in Situations.

W szkole przeprowadzane są również międzynarodowe egzaminy PTE Young Learners i General, które pozwalają na pierwszą obiektywną ocenę znajomości języka angielskiego w przypadku Young Learners oraz umożliwiają zdobycie wyższych certyfikatów wymaganych w przyszłości na poziomach od A1 do C2 w przypadku General.

Placówkom oświatowym, takim jak szkoły i przedszkola proponujemy pełną opiekę pedagogiczno-dydaktyczną w zakresie języka angielskiego i zapraszamy do współpracy.