Home > O szkole > Patronat

Patronat

Junior English School objęta jest patronatem metodycznym Pearson  Polska .

Jest to jedno z największych wydawnictw brytyjskich o ogromnym doświadczeniu metodycznym, które specjalizuje się w przygotowywaniu podręczników i materiałów do nauki języka angielskiego.

Podczas swojej wieloletniej działalności przygotowało ono szereg materiałów kursowych dla najmłodszych, w oparciu o psychologię rozwojową dzieci i założenia pedagogiczne stosowne do ich etapu rozwoju. Tym samym programy nauczania przygotowane przez Pearson – Longman, a realizowane w naszej placówce, zintegrowane są z programem wychowania przedszkolnego, nauczania początkowego i kształcenia szkolnego i jako takie zostały zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Patronat oznacza także dodatkowe warsztaty metodyczne dla naszej kadry lektorskiej, oraz szereg dodatkowych materiałów dydaktycznych, dzięki którym prowadzone zajęcia są barwniejsze i bardziej atrakcyjne dla dzieci.